Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Обучения

Професионално развитие и обучения / Нашата философия

Водени от желанието да повишим и развием професионалните познания на колегията, както и да споделим богатия си теоретичен и практически опит, участваме в професионални обучения, научно – практически конференции и с публикации в специализираната литература по проблематиката на данъчното законодателство и финансовото счетоводство.

Нашите обучения се посещават от многобройни професионалисти, желаещи да почерпят от нашия практически опит и експертиза, презентирани им по достъпен и увлекателен начин.

Предлаганите услуги в областта на професионалното развитие и обучение са:

Професионални обучения

Индивидуални обучения

> професионално обучение на счетоводители и финансисти в областта на данъчното право, счетоводството и финансите;

> индивидуални обучения според конкретните нужди на клиентите по конкретни въпроси и казуси след предварително договаряне.