Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

НОВИНИ

Предстоящи семинари за сезон 2022 г. – 2023 г., организирани от VK Academy – свързани с годишното приключване на 2022 г., актуални моменти и предстоящи промени за 2023 г. в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство и практика

Обучения за 2022 г.:

 1. Актуални въпроси по ДОПК и материалното данъчно законодателство. Административна и съдебна практика.
 2. Актуални моменти в ЗКПО и ЗСч за 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г. Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство.
 3. Всичко най-актуално в ДДС облагането през 2022 г. Промени в намалените ставки. Какви корекции на ползван данъчен кредит трябва да направим през месец декември 2022 г.
 4. Актуални моменти в социалното и здравното осигуряване през 2022г. Практически казуси и техните решения.
 5. Облагането по ЗДДФЛ през 2022г.
 6. Панелът на участниците – Вие питате, ние отговаряме.

Обучения за 2023 г. : 

Теми за 2023 г.:

 1. Актуални въпроси по ДОПК и материалното данъчно законодателство. Административна и съдебна практика.
 2. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2023 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г. Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство.
 3. Промени в ЗДДС за 2023 г.
 4. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2023г. Практически казуси и техните решения.
 5. Промени в ЗДДФЛ през 2023 г. Актуални моменти във връзка с подаването на годишна данъчна декларация за 2022 г.
 6. Панелът на участниците – Вие питате, ние отговаряме.

За повече информация и връзка с VKAcademy , моля натиснете тук.

ЗАЩО НИЕ?

> Предлагаме интегрирано и всеобхватно професионално обслужване, благодарение на екип от изявени професионалисти в областта на икономиката, финансите и правото;

> Активно работим и взаимодействаме с публичните органи и административните институции в страната.

 

> Имаме индивидуален подход, основан на качество, бързина, опит и конфиденциалност;

> Гарантираме максимална резултатност и ефективни практически решения;

> Комуникираме честно и открито, като представяме нашата обективна и аргументирана професионална преценка, възможни рискове и степен на успеваемост.

> Прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015;

> Разполагаме с международно признание от авторитетни икономически списания измежду редица водещи компании в бранша в страната;

> Развиваме професионалното общество чрез организиране и участие в собствени и външни обучения и лекции, съорганизиране на националната експертна конференция по данъци, преподаване във висши учебни заведения, участие в и развитие на професионални организации и активно участие и присъствие в специализираната професионална литература.

Услуги

Консултинг. Данъчна и правна защита.

Одит

Счетоводни услуги

Професионални обучения

КОНСУЛТИНГ
ДАНЪЧНА И ПРАВНА ЗАЩИТА

> данъчни, счетоводни и правни становища и консултации;

> данъчна и правна защита при извършване на данъчни проверки и ревизии;

> административно и съдебно обжалване на ревизионни доклади и актове;

> данъчен одит;

> бизнес консултации, включително стратегии за преструктуриране и оптимизиране.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

> независим финансов одит и свързани с това услуги;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки на преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> участие в Дю дилиджънс проекти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

> текущо счетоводно отчитане и изготвяне на индивидуални и
консолидирани финансови отчети;

> ТРЗ услуги и управление на човешки ресурси;

> ангажименти, свързани с изготвяне и подаване на документи към различни институции и организации;

> управленско счетоводство.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОБУЧЕНИЯ

> професионално обучение на счетоводители и финансисти в областта на данъчното право, счетоводството и финансите;

> индивидуални обучения според конкретните нужди на клиентите.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

12
ГОДИНИ ОПИТ
500
ОБСЛУЖЕНИ КЛИЕНТИ
1 000
ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

 

Ние в медиите:

Рамо до рамо към успеха списание “Форбс България”.

Данъчното облагане при сделки с акции и дялове на търговски дружества и виртуални валути списание “Форбс България”.

Правилните съвети в извънредната ситуация с „Филипов и партньори“ списание “Форбс България”.

За облекченията, свързани със социални придобивки списание “Форбс България”.

Бакалаврите от випуск 2021 на Стопанския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование

Повече информация може да прочетете на следния линк.

Икономическа група „Филипов и партньори“ учредява стипендиантска програма за студенти на Стопанския факултет на СУ

Повече информация може да прочетете на следния линк.