Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Предстоящ уебинар по ЗДДС, ЗКПО, ЗСч и ЗДДФЛ на 19 и 20 януари 2021 г.

 

Обучение по ЗДДС – основен лектор Калина Златанова, Данъчен консултант.  Tема: „Промени в ДДС закконодателството за 2021 г. Практически въпроси и дискусия, свързани с прилагането на ЗДДС. Анализ на актуалната практика на НАП и съда.“

Обучение по ЗКПО и ЗСч – основен лектор Велин Филипов, Данъчен и счетоводен консултант, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Тема: „Промени в ЗКПО и ЗСч за 2020 г. и 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2020 г. Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство.“

Обучение по ЗДДФЛ – основен лектор Евгения Попова, Главен експерт по приходите в Централно управление на НАП. Тема: „Актуални въпроси и проблеми при прилагането на ЗДДФЛ за 2020 г. Практически казуси и въпроси във връзка с годишното приключване за 2020 г.  Промени в ЗДДФЛ за 2021 г.“

За повече информация и записване: ТУК

ЗАЩО НИЕ?

> Предлагаме интегрирано и всеобхватно професионално обслужване, благодарение на екип от изявени професионалисти в областта на икономиката, финансите и правото;

> Активно работим и взаимодействаме с публичните органи и административните институции в страната.

 

> Имаме индивидуален подход, основан на качество, бързина, опит и конфиденциалност;

> Гарантираме максимална резултатност и ефективни практически решения;

> Комуникираме честно и открито, като представяме нашата обективна и аргументирана професионална преценка, възможни рискове и степен на успеваемост.

> Прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015;

> Разполагаме с международно признание от авторитетни икономически списания измежду редица водещи компании в бранша в страната;

> Развиваме професионалното общество чрез организиране и участие в собствени и външни обучения и лекции, съорганизиране на националната експертна конференция по данъци, преподаване във висши учебни заведения, участие в и развитие на професионални организации и активно участие и присъствие в специализираната професионална литература.

Услуги

Консултинг. Данъчна и правна защита.

Одит

Счетоводни услуги

Професионални обучения

КОНСУЛТИНГ
ДАНЪЧНА И ПРАВНА ЗАЩИТА

> данъчни, счетоводни и правни становища и консултации;

> данъчна и правна защита при извършване на данъчни проверки и ревизии;

> административно и съдебно обжалване на ревизионни доклади и актове;

> данъчен одит;

> бизнес консултации, включително стратегии за преструктуриране и оптимизиране.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

> независим финансов одит и свързани с това услуги;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки на преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> участие в Дю дилиджънс проекти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

> текущо счетоводно отчитане и изготвяне на индивидуални и
консолидирани финансови отчети;

> ТРЗ услуги и управление на човешки ресурси;

> ангажименти, свързани с изготвяне и подаване на документи към различни институции и организации;

> управленско счетоводство.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОБУЧЕНИЯ

> професионално обучение на счетоводители и финансисти в областта на данъчното право, счетоводството и финансите;

> индивидуални обучения според конкретните нужди на клиентите.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

12
ГОДИНИ ОПИТ
500
ОБСЛУЖЕНИ КЛИЕНТИ
1 000
ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ