Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ: Вие питате, Калина Златанова и Велин Филипов отговарят – Годишно приключване на 2020 г. и прилагането на ЗКПО и ЗДДС.

Калина Златанова и Велин Филипов имат удоволствието да Ви поканят на БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ, на която ще имате възможност да зададете Вашите въпроси във връзка с Годишното приключване на 2020 г. и прилагането на ЗКПО и ЗДДС. Продължаваме традицията като поставяме началото на едно ново начинание – VK Academy, която има за цел да предлага висококачествени и полезни професионални обучения и популяризиране на практически знания.

Дата на провеждане: 11 Май 2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Дискусията ще се проведе през платформата на Zoom, като подробни инструкции ще получите на 10.05.2021 г. Местата са ограничени и регистрации ще се приемат по реда на получаване до тяхното изчерпване. Моля попълнете нашата РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА, като натиснете тук.

Краен срок за записване: 07 Май 2021 г. (включително).

Организаторите си запазват правото при възникнала необходимост да извършват промени в организацията на мероприятието, за което ще бъдете своевременно уведомени.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на посочените телефони: 0884 90 60 00; 0877 20 23 03 и на следните имейли: k.petrova@filipov.bg; office@unicodk.com

Надяваме се, че ще бъдем заедно в това професионално предизвикателство. Очакваме Ви!

Икономическа група „Филипов и партньори“ учредява стипендиантска програма за студенти на Стопанския факултет на СУ

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Икономическа група „Филипов и партньори“ ще си сътрудничат при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на официално споразумение, което подписаха проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийския университет, доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет и г-н Велин Филипов – основател на Икономическа група „Филипов и партньори“.

В рамките на споразумението Икономическа група „Филипов и партньори“ учреди стипендиантска програма, която има за цел да осигури семестриални такси за обучение на минимум трима студенти от Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В изпълнение на програмата Икономическа група „Филипов и партньори“ ще заплаща (възстановява) семестриални такси за обучение на избраните стипендианти.

Изборът на студенти, които ще получат стипендия, се осъществява от съвместна комисия, включваща 2 (двама) представители на Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и 3 (трима) представители на Икономическа група „Филипов и партньори“. Информация за условията на стипендиантската програма са налични на следния линк, а срокът за подаване на документи е до 1 август на съответната година за отпускане на стипендии за зимен семестър и до 1 март на съответната година за отпускане на стипендии за летен семестър.

Деканското ръководство на Стопанския факултет на СУ благодари на г-н Велин Филипов за инициативата в подкрепа на студентите на Стопанския факултет, както и на доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова за безценната помощ, която ни оказа в целия процес.

ЗАЩО НИЕ?

> Предлагаме интегрирано и всеобхватно професионално обслужване, благодарение на екип от изявени професионалисти в областта на икономиката, финансите и правото;

> Активно работим и взаимодействаме с публичните органи и административните институции в страната.

 

> Имаме индивидуален подход, основан на качество, бързина, опит и конфиденциалност;

> Гарантираме максимална резултатност и ефективни практически решения;

> Комуникираме честно и открито, като представяме нашата обективна и аргументирана професионална преценка, възможни рискове и степен на успеваемост.

> Прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015;

> Разполагаме с международно признание от авторитетни икономически списания измежду редица водещи компании в бранша в страната;

> Развиваме професионалното общество чрез организиране и участие в собствени и външни обучения и лекции, съорганизиране на националната експертна конференция по данъци, преподаване във висши учебни заведения, участие в и развитие на професионални организации и активно участие и присъствие в специализираната професионална литература.

Услуги

Консултинг. Данъчна и правна защита.

Одит

Счетоводни услуги

Професионални обучения

КОНСУЛТИНГ
ДАНЪЧНА И ПРАВНА ЗАЩИТА

> данъчни, счетоводни и правни становища и консултации;

> данъчна и правна защита при извършване на данъчни проверки и ревизии;

> административно и съдебно обжалване на ревизионни доклади и актове;

> данъчен одит;

> бизнес консултации, включително стратегии за преструктуриране и оптимизиране.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

> независим финансов одит и свързани с това услуги;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки на преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> участие в Дю дилиджънс проекти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

> текущо счетоводно отчитане и изготвяне на индивидуални и
консолидирани финансови отчети;

> ТРЗ услуги и управление на човешки ресурси;

> ангажименти, свързани с изготвяне и подаване на документи към различни институции и организации;

> управленско счетоводство.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОБУЧЕНИЯ

> професионално обучение на счетоводители и финансисти в областта на данъчното право, счетоводството и финансите;

> индивидуални обучения според конкретните нужди на клиентите.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

12
ГОДИНИ ОПИТ
500
ОБСЛУЖЕНИ КЛИЕНТИ
1 000
ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ