Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

НОВИНИ

Предстоящи уебинари, организирани от VK Academy:

Уебинар на 05.10.2021 г. на следните теми:

1 . Всичко за облагането с ДДС на дистанционните продажби на стоки в ЕС.

 •  Приложима данъчна ставка;
 • Регистрация на т.нар. гише OSS или IOSS;
 • Деклариране на доставките и внасяне на данъка, данъчен кредит, водене на електронни регистри, отразяване на доставките в дневниците;
 • Специфики в облагането при транспортиране на стоки в друга държава-членка и последваща дистанционна продажба.
 1. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2021 г.
 • Удължени срокове за годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Авансови вноски;
 • Нов необлагаем размер на ваучерите за храна и облекчаването на процеса по установяване и доказване на липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • Възстановяване на надвнесен корпоративен данък;
 • Други изменения и допълнения в ЗКПО и ЗСч за 2021.
 1. Вие питате, ние отговаряме – активна дискусия с участниците по зададени от тях практически въпроси и казуси.

Лектори: Калина Златанова и Велин Филипов

Цена за обучението: 240 лв. с ДДС.

За електронна регистрация за еднодневния уебинар моля натиснете тук.

Уебинар на 02 – 03.11.2021 г. на следните теми:

 1. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти и въпроси по прилагането на ЗКПО и счетоводното законодателство.
 2. Всичко най-актуално в ДДС облагането през 2021 г. Проблемна данъчна практика за преквалификация на различни видове услуги в услуги, свързани с недвижим имот. Какви корекции на ползван данъчен кредит трябва да направим през месец декември 2021 г.
 3. Актуални въпроси по ДОПК и материалното данъчно законодателство. Административна и съдебна практика.
 4. Панелът на участниците – Вие питате, ние отговаряме.

Лектори: Калина Златанова, Велин Филипов и Росен Иванов

Цена за обучението:  420 лв. с ДДС.

За електронна регистрация за двудневните уебинари моля натиснете тук.

Уебинар на 02 – 03.12.2021 г. на следните теми:

 1. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2021 г.   Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство. Анонс на промени в ЗКПО и ЗСч за 2022 г. (ако е приложимо).
 2. Всичко най-актуално в ДДС облагането през 2021 г. Проблемна данъчна практика за преквалификация на различни видове услуги в услуги, свързани с недвижим имот. Какви корекции на ползван данъчен кредит трябва да направим през месец декември 2021 г. Анонс на промени в ЗДДС за 2022 г. (ако е приложимо).
 3. Актуални въпроси и проблеми при прилагането на ЗДДФЛ за 2021 г. Практически казуси и въпроси във връзка с годишното приключване за 2021 г.
 4. Панелът на участниците – Вие питате, ние отговаряме

Лектори: Калина Златанова, Велин Филипов и Евгения Попова

Цена за обучението: 420 лв. с ДДС.

За електронна регистрация за двудневните уебинари моля натиснете тук.

Уебинар на 15 – 16.12.2021 г. на следните теми:

 1. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство. Анонс на промени в ЗКПО и ЗСч за 2022 г. (ако е приложимо).
 2. Всичко най-актуално в ДДС облагането през 2021 г. Проблемна данъчна практика за преквалификация на различни видове услуги в услуги, свързани с недвижим имот. Какви корекции на ползван данъчен кредит трябва да направим през месец декември 2021 г. Анонс на промени в ЗДДС за 2022 г. (ако е приложимо).
 3. Панелът на участниците – Вие питате, ние отговаряме.

Лектори: Калина Златанова и Велин Филипов

Цена за обучението: 420 лв. с ДДС.

За електронна регистрация за двудневните уебинари моля натиснете тук.

Клиентите за нас:

Френско училище “Виктор Юго” в София получи официално потвърждение от Националната аггенция за приходите относно законосъобразността на прилагания от Училището подход на данъчно третиране на предоставянето предучилищно и училищно образование. За да научите повече, натуснете тук.

Ние в медиите:

Данъчното облагане при сделки с акции и дялове на търговски дружества и виртуални валути списание “Форбс България”.

Правилните съвети в извънредната ситуация с „Филипов и партньори“ списание “Форбс България”.

За облекченията, свързани със социални придобивки – списание “Форбс България”.

Икономическа група „Филипов и партньори“ учредява стипендиантска програма за студенти на Стопанския факултет на СУ

Повече информация може да прочетете на следния линк.

ЗАЩО НИЕ?

> Предлагаме интегрирано и всеобхватно професионално обслужване, благодарение на екип от изявени професионалисти в областта на икономиката, финансите и правото;

> Активно работим и взаимодействаме с публичните органи и административните институции в страната.

 

> Имаме индивидуален подход, основан на качество, бързина, опит и конфиденциалност;

> Гарантираме максимална резултатност и ефективни практически решения;

> Комуникираме честно и открито, като представяме нашата обективна и аргументирана професионална преценка, възможни рискове и степен на успеваемост.

> Прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015;

> Разполагаме с международно признание от авторитетни икономически списания измежду редица водещи компании в бранша в страната;

> Развиваме професионалното общество чрез организиране и участие в собствени и външни обучения и лекции, съорганизиране на националната експертна конференция по данъци, преподаване във висши учебни заведения, участие в и развитие на професионални организации и активно участие и присъствие в специализираната професионална литература.

Услуги

Консултинг. Данъчна и правна защита.

Одит

Счетоводни услуги

Професионални обучения

КОНСУЛТИНГ
ДАНЪЧНА И ПРАВНА ЗАЩИТА

> данъчни, счетоводни и правни становища и консултации;

> данъчна и правна защита при извършване на данъчни проверки и ревизии;

> административно и съдебно обжалване на ревизионни доклади и актове;

> данъчен одит;

> бизнес консултации, включително стратегии за преструктуриране и оптимизиране.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

> независим финансов одит и свързани с това услуги;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки на преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> участие в Дю дилиджънс проекти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

> текущо счетоводно отчитане и изготвяне на индивидуални и
консолидирани финансови отчети;

> ТРЗ услуги и управление на човешки ресурси;

> ангажименти, свързани с изготвяне и подаване на документи към различни институции и организации;

> управленско счетоводство.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОБУЧЕНИЯ

> професионално обучение на счетоводители и финансисти в областта на данъчното право, счетоводството и финансите;

> индивидуални обучения според конкретните нужди на клиентите.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

12
ГОДИНИ ОПИТ
500
ОБСЛУЖЕНИ КЛИЕНТИ
1 000
ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

                                                                                         

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.089-3654-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главна цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът е на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и  0 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност от 30.08.2021 до 30.11.2021г. и се финансира по Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020