Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Предстоящ уебинар на тема "Актуалните моменти за 2021 г. и практически въпроси по прилагането на ДДС, ЗКПО и счетводното законодателство" на 30.03.2021 г.

 

Лектори: Калина Златанова и Велин Филипов

Програма: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Теми:

1. Всичко най-актуално в ДДС облагането:

 • Промени в третирането на доставките във връзка с Brexit, отпадане на задължение за регистрация по чл.97а, ал.2 от закона;
 • Нов режим на облагане на дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС;
 • Задължения при търговия със стоки посредством електронен интерфейс – платформи от типа Amazon, Aliexpress и др. под.
 • Дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни на територията на ЕС;

2. Всичко най-актуално в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. и годишно приключване на 2020 г.:

 • Удължени сроковете за годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Авансовите вноски;
 • Нов необлагаемия размер на ваучерите за храна и облекчаването на процеса по установяване и доказване на липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • Възстановяване на надвнесен корпоративен данък;
 • Преотстъпени данъци;
 • Счетоводно и данъчно третиране по МСФО 16 и СС 17 при намаляване (или опрощаване) на лизингови вноски, предоставено като отстъпки от наеми вследствие от COVID-19 – практически подходи и решения.
 • Счетоводно и данъчно третиране на правителствени дарения и помощи
 • Счетоводно и данъчно третиране на разходи свързани с пандемията от COVID-19.

3. Дискусия и отговори на въпроси на участниците.

За повече информация и записване натиснете тук

ЗАЩО НИЕ?

> Предлагаме интегрирано и всеобхватно професионално обслужване, благодарение на екип от изявени професионалисти в областта на икономиката, финансите и правото;

> Активно работим и взаимодействаме с публичните органи и административните институции в страната.

 

> Имаме индивидуален подход, основан на качество, бързина, опит и конфиденциалност;

> Гарантираме максимална резултатност и ефективни практически решения;

> Комуникираме честно и открито, като представяме нашата обективна и аргументирана професионална преценка, възможни рискове и степен на успеваемост.

> Прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015;

> Разполагаме с международно признание от авторитетни икономически списания измежду редица водещи компании в бранша в страната;

> Развиваме професионалното общество чрез организиране и участие в собствени и външни обучения и лекции, съорганизиране на националната експертна конференция по данъци, преподаване във висши учебни заведения, участие в и развитие на професионални организации и активно участие и присъствие в специализираната професионална литература.

Услуги

Консултинг. Данъчна и правна защита.

Одит

Счетоводни услуги

Професионални обучения

КОНСУЛТИНГ
ДАНЪЧНА И ПРАВНА ЗАЩИТА

> данъчни, счетоводни и правни становища и консултации;

> данъчна и правна защита при извършване на данъчни проверки и ревизии;

> административно и съдебно обжалване на ревизионни доклади и актове;

> данъчен одит;

> бизнес консултации, включително стратегии за преструктуриране и оптимизиране.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

> независим финансов одит и свързани с това услуги;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки на преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> участие в Дю дилиджънс проекти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

> текущо счетоводно отчитане и изготвяне на индивидуални и
консолидирани финансови отчети;

> ТРЗ услуги и управление на човешки ресурси;

> ангажименти, свързани с изготвяне и подаване на документи към различни институции и организации;

> управленско счетоводство.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОБУЧЕНИЯ

> професионално обучение на счетоводители и финансисти в областта на данъчното право, счетоводството и финансите;

> индивидуални обучения според конкретните нужди на клиентите.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

12
ГОДИНИ ОПИТ
500
ОБСЛУЖЕНИ КЛИЕНТИ
1 000
ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Лектори: Калина Златанова и Велин Филипов

Програма: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Теми:

1. Всичко най-актуално в ДДС облагането:

 • Промени в третирането на доставките във връзка с Brexit, отпадане на задължение за регистрация по чл.97а, ал.2 от закона;
 • Нов режим на облагане на дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС;
 • Задължения при търговия със стоки посредством електронен интерфейс – платформи от типа Amazon, Aliexpress и др. под.
 • Дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни на територията на ЕС;

2. Всичко най-актуално в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. и годишно приключване на 2020 г.:

 • Удължени сроковете за годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Авансовите вноски;
 • Нов необлагаемия размер на ваучерите за храна и облекчаването на процеса по установяване и доказване на липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • Възстановяване на надвнесен корпоративен данък;
 • Преотстъпени данъци;
 • Счетоводно и данъчно третиране по МСФО 16 и СС 17 при намаляване (или опрощаване) на лизингови вноски, предоставено като отстъпки от наеми вследствие от COVID-19 – практически подходи и решения.
 • Счетоводно и данъчно третиране на правителствени дарения и помощи
 • Счетоводно и данъчно третиране на разходи свързани с пандемията от COVID-19.

3. Дискусия и отговори на въпроси на участниците.

За повече информация и записване натиснете тук